Lysande lärare #9

18 oktober 2015

En lärare visar vid kursens start matrisen över kunskapskrav och centralt innehåll. Hon pekar bara på ett par saker. Sedan tar hon fram samma matris i början av varje lektion och pekar på vilka saker de ska jobba med just den lektionen, och vilka kunskapskrav etc de hör ihop med. Det tar max två minuter, och ganska snart gör alla elever kopplingen till helheten.

Annonser

Lysande lärare #8

11 oktober 2015

Många lärare spelar in sig själva på olika sätt när de rättar och eller bedömer en uppgift. De behöver då bara skicka inspelningen till eleven, som kan lyssna flera gånger om så behövs. Läraren sparar tid genom att samtidigt rätta och att återkoppla till eleven med mindre arbetsinsats än om hen ska göra det två gånger; rätta först och sedan återkoppla.


Lysande lärare #7

04 oktober 2015

En lärare låter eleverna spela in sina litteraturdiskussioner. Det gör att de förbereder sig, att läraren hinner lyssna till fler elever, att eleverna lär av varandra när de förbereder sig inför inspelningen (och därför också antagligen lägger ner lite mer energi och fokus när de sitter utgrupperade i olika delar av skolan än om de bara skulle gå iväg för att ”prata om” boken).


Lysande lärare #6

20 september 2015

En lärare spelar in sina genomgångar live i klassrummet, så att de som missar lektionen kan se det i efterhand, liksom de som vill se genomgången en gång till av olika anledningar. En extra bonus är att de frågor eleverna ställer vid genomgången också kommer med, något man kan missa om man spelar in på egen hand utan elever. Genomgångarna blir också lite mer fokuserade när man spelar in.


Lysande lärare #5

13 september 2015

Här är del fem i min ambition att peka på alla goda insatser som görs i svensk skola, varje dag, 178 dagar, eller t.o.m. fler inom förskola och vux, om året.

En lärare fick kritik från eleverna i en klass. Han fick tipset att låta eleverna skriva ner sin kritik på gula lappar, som han sedan satte upp på tavlan och läste upp. Det var i stort sett bara en elev som hade kritik, kritiken var alltså inte alls utbredd. Dels fick den elev som kritiserat syn på att klasskamraterna inte tyckte likadant, dels pratade de igenom hur de skulle ha det i klassrummet framöver. Eleverna blev alltså delaktiga i att lösa situationen. Och inte minst visade läraren mod som vågade blotta sig själva; hen kunde ju inte veta vad som skulle kunna komma upp.


Lysande lärare #4

06 september 2015

På en språklektion låter en lärare eleverna få mer tid till muntlig konversation än hon någonsin kan klara av på egen hand. I grupper om ca fem diskuterar eleverna på engelska en viss grammatisk regel. Efter ett par minuter byter grupperna medlemmar, och pratar med varandra om vad de kommit på i den förra gruppen de var med i. Till slut har de både fått öva sin engelska, fått prata om en grammatisk regel och slutligen samlat ihop allt som regeln innehöll. Eleverna var vana vid det arbetssättet, och gillade att få vara aktiva och att få variation.


Lysande lärare #3

30 augusti 2015

Ännu ett exempel från vår svenska skolas underbara vardag.

En lärare har låtit eleverna göra ett försök med lutande planet för att mäta bl.a. acceleration. Det blir lite ont om tid i slutet av lektionen, men läraren låter ändå eleverna själva komma på det bästa sättet att mäta avståndet från en punkt till en annan, i stället för att själv bara berätta det. Lärandet var viktigare än att bli klar i tid, och eleverna fick en verklig utmaning, som de klarade av efter ett gemensamt resonemang.