Vägbeskrivningar

18 december 2012

Årets jultävling liknar inte de vanliga. Det är inga kryssalternativ, utan en mer öppen uppgift. Du ska få läsa två olika vägbeskrivningar, och ska ur ett formativt perspektiv betygssätta de två. Bästa svaret, som du avger genom att skriva en kommentar här i bloggen, vinner ära och berömmelse. Nja, kanske inte så mycket berömmelse, kanske, men äran i alla fall!

Så här kommer de!

Vägbeskrivning 1
Sätt dig i bilen och kör. Om vi ser dig när du är framme kommer vi ut och vinkar och sedan bjuder vi på kaffe.

Vägbeskrivning 2
Eftersom du kör från Lund tar du dig ut på E22:an. Kör norrut och i rondellen vid Gårdstånga tar du tredje avfarten in på väg 113 mot Eslöv. Sedan kör du rakt fram i 3,2 km (du kör över Kävlingeån och kommer att se Borlunda kyrka på vänster sida efter drygt halva den sträckan).Direkt efter 50-skylten i Kristineberg tar du till höger, det är skyltat Skarhult. Efter 75 m finns ett rött hus på höger sida, med ett vitt staket ut mot vägen och en blå brevlåda med siffran 12 på. Kör in på den grusade uppfarten precis efter det att staketet tar slut.
Vi bjuder på kaffe!

Svara nu gärna på följande.
1. Vilken vägbeskrivning tycker du är bäst ur perspektivet att du vill att gästerna ska komma fram till destinationen?
2. Motivera ditt svar.
3. Vilken tycker du att man ska utgå ifrån när man skriver lönekriterier eller betygskriterier?

God jul!

Annonser

Att vara eller inte vara – det är inte frågan!

29 augusti 2012

Nej, tyvärr, så är frågan inte att vara eller inte vara, utan att vara eller att göra.

Det är så lätt att bara vara, framför allt om man är bra på det. Varats olidliga lätthet… Att bara få vara… I andra ringhörnan har vi att göra; ibland i kombinationer som slitgöra och att göra ont, men också att göra gott och att göra underverk.

Nu räcker det ju inte att bara vara för att något ska hända. Om jag väljer en bild från idrotten så räcker det ju inte att en fotbollsspelare är bra, till och med är bäst i världen. Han eller hon måste ju göra något också på planen eller arenan. Det finns så klart saker som spelaren gör som leder till att han eller hon är en bra fotbollsspelare. Han kanske springer i rätt lucka hela tiden, springer snabbt, hoppar högt, skjuter bra, stöttar lagkamraterna, ja listan kan göras lång.

Samma sak gäller för elever. En elev kan få höra att han eller hon är duktig. Vad hjälper det? Tvärt om visar det sig att de personer som får återkoppling på hur de är utvecklas sämre, ja, de kan t.o.m. försämra sina resultat, än de som får återkoppling på det de gör, s.k. processfeedback. En handfull saker som gör att en elev lyckas bra är om hon förbereder sig inför lektioner, lyssnar på läraren, hjälper sina kamrater, och tar hjälp av dem, bidrar till ett tillåtande klimat i klassrummet, strukturerar sin läxläsning etc. Det är ett ständigt arbete och ett görande, aldrig bara ett varande.

Samma sak gäller ju naturligtvis för oss som arbetar. Det räcker inte att vara rektor, jag måste ju göra något också. Jag måste lyssna, ta andra på allvar, respektera olika uppfattningar, ja t.o.m. uppmuntra till det, och för att ta det ett steg vidare så måste jag vilja uppmuntra till yttrandefrihet. Som ledare måste jag organisera arbetet, jag måste ta reda på, jag … ja, det är mycket jag måste göra.

Följande är ord valda ur Arete Meriterings beskrivning av särskilt duktiga lärare. Arete arbetar för att lyfta fram de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som karakteriserar särskilt yrkesskickliga lärare. Man anser, och man har verkligen på fötterna (mer information finns här på länken http://www.aretemeritering.se), att särskilt yrkesskickliga lärare

 • ·         kontinuerligt följer och dokumenterar varje elevs kunskapsutveckling
 • ·         värnar alla skolans elever
 • ·         för konstruktiva diskussioner med sina kollegor om elevernas lärande och kunskapsutveckling
 • ·         vågar resonera om vad som behöver utvecklas
 • ·         motverkar aktivt kränkningar av alla slag
 • ·         planerar sin undervisning utifrån styrdokument, kunskapsområdets kritiska aspekter, egna undervisningserfarenheter och elevernas intressen och förkunskaper
 • ·         planerar för sammanhang och förståelse
 • ·         visar stort engagemang och ett ansenligt tålamod
 • ·         gör lärandet synligt genom att kontinuerligt ge meningsfull återkoppling till eleverna
 • ·         tränar elevernas förmåga att bedöma såväl sina egna som klasskamraternas prestationer/arbeten
 • ·         ser till att själv få återkoppling på sin egen undervisning
 • ·         utvecklar en så öppen dialog och interaktion i klassrummet att varje elev blir viktig och medskapande i undervisningen
 • ·         skapar ett tillåtande arbetsklimat
 • ·         utvecklar undervisningen tillsammans med andra
 • ·         bidrar med analys, öppenhet och professionell utveckling genom att exempelvis systematiskt utvärdera och reflektera över sin egen praktik, föra kollegiala samtal, följa relevant skolforskning, handleda kollegor och lärarstudenter, delta och förändringsarbeten

Jag kunde inte sagt det bättre själv! Inte John Hattie heller, för den delen.

En annan styrka med att tala om vad man gör när man är en bra fotbollsspelare, elev, rektor eller lärare är att man har ett riktmärke, något konkret man kan träna på för att bli en bättre fotbollsspelare, elev etc. För alla kan träna upp sina förmågor. Vi kan lära oss. Vi kan bli sporrade.

Jag fick som obehörig lärare i 19-årsåldern höra att jag var född att bli lärare. Tyvärr lutade jag mig omedvetet tillbaka i det varandet. Det var först senare jag insåg att läraryrket, och alla andra yrken också för den delen, kräver en arbetsinsats, inte bara att man är på jobb. Man måste ju göra något också.

Om vi jobbar med beskrivningar av vad det är man gör när man gör ett bra jobb, då kan vi kanske göra underverk. Det är i alla fall det vi i Polhemskolans ledning tänkte att vi skulle börja med.