En god blandning

15 september 2009

Det kanske är tröttsamt med idrottsparalleller, men här kommer en i alla fall!

Ledningen för herrlandslaget i fotboll har kritiserats för att man inte har en kontinuerlig föryngringsprocess. Kritikerna menar att man inte bara kan ha äldre spelare eller, för den delen, bara unga spelare.

Det skulle inte heller gå att ha elva Zlatan i laget, eller elva av samma typ över huvud taget. Man har olika roller och tillför laget olika saker.

Samma sak gäller naturligtvis skolan!

Våra nya rektorer har med sig erfarenheter som berikar oss. De har inte gjort likadant som vi, vilket är tur. De för med sig mer in i boet än vad vi tidigare hade. De kan se med nya ögon på vad vi gör och hur vi gör det. Det stärker oss som skola, naturligtvis. Vi pratar också om att de faktiskt bara under en kort period har den unika egenskapen att vara nya här. Vi måste alltså tanka ur dem alla synpunkter innan de blir hemmablinda, och det kan gå snabbt.

Många rektorer som är nya går rakt in och anpassar sig efter den rådande skolkulturen. Man flyter med i strömmen, och det är både på gott och ont. På Södervärn flyter strömmen åt rätt håll, men små justeringar och fiffiga idéer får vi aldrig för mycket av. Läs Kejsarens nya kläder av H C Andersen!

Detta förhållande gäller för alla som arbetar på skolan. Vi får ständigt in nya anställda, och vi som varit med ett tag måste se till att dra nytta av deras erfarenheter. Nyanställda sägs ibland vara oerfarna. Jag håller inte med om det. De har andra erfarenheter än vad vi äldre har, och som vi aldrig kan få på egen hand, men de erfarenheterna är inte mindre värda för det. Och att äldre skulle vara tröttare än unga och inte vara lika drivande är inget jag känner igen på vår skola.

Mångfald handlar inte alls bara om etnicitet eller genus. Det handlar om allt som skiljer oss åt, och framför allt det som förenar oss, nämligen vårt gemensamma uppdrag att ge den bästa vuxenutbildningen till Malmöborna. Skillnader i arbetsuppgifter, ålder, kön, erfarenheter, vad du vill. Vi har ett gemensamt ansvar att ta vara på den mångfalden.

Så nästa gång någon kommer med en idé eller tanke som inte stämmer helt överens med hur du själv tänker, fundera över om det bara finns en sanning, nämligen din egen. För att citera Tomas Transtömer: ”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån/och där de möts har man en chans att få se sig själv.”

Bara en sån sak!

T

Annonser