Lysande lärare #9

18 oktober 2015

En lärare visar vid kursens start matrisen över kunskapskrav och centralt innehåll. Hon pekar bara på ett par saker. Sedan tar hon fram samma matris i början av varje lektion och pekar på vilka saker de ska jobba med just den lektionen, och vilka kunskapskrav etc de hör ihop med. Det tar max två minuter, och ganska snart gör alla elever kopplingen till helheten.

Annonser

Lysande lärare #8

11 oktober 2015

Många lärare spelar in sig själva på olika sätt när de rättar och eller bedömer en uppgift. De behöver då bara skicka inspelningen till eleven, som kan lyssna flera gånger om så behövs. Läraren sparar tid genom att samtidigt rätta och att återkoppla till eleven med mindre arbetsinsats än om hen ska göra det två gånger; rätta först och sedan återkoppla.


Lysande lärare #7

04 oktober 2015

En lärare låter eleverna spela in sina litteraturdiskussioner. Det gör att de förbereder sig, att läraren hinner lyssna till fler elever, att eleverna lär av varandra när de förbereder sig inför inspelningen (och därför också antagligen lägger ner lite mer energi och fokus när de sitter utgrupperade i olika delar av skolan än om de bara skulle gå iväg för att ”prata om” boken).