Lysande lärare #6

20 september 2015

En lärare spelar in sina genomgångar live i klassrummet, så att de som missar lektionen kan se det i efterhand, liksom de som vill se genomgången en gång till av olika anledningar. En extra bonus är att de frågor eleverna ställer vid genomgången också kommer med, något man kan missa om man spelar in på egen hand utan elever. Genomgångarna blir också lite mer fokuserade när man spelar in.

Annonser

Lysande lärare #5

13 september 2015

Här är del fem i min ambition att peka på alla goda insatser som görs i svensk skola, varje dag, 178 dagar, eller t.o.m. fler inom förskola och vux, om året.

En lärare fick kritik från eleverna i en klass. Han fick tipset att låta eleverna skriva ner sin kritik på gula lappar, som han sedan satte upp på tavlan och läste upp. Det var i stort sett bara en elev som hade kritik, kritiken var alltså inte alls utbredd. Dels fick den elev som kritiserat syn på att klasskamraterna inte tyckte likadant, dels pratade de igenom hur de skulle ha det i klassrummet framöver. Eleverna blev alltså delaktiga i att lösa situationen. Och inte minst visade läraren mod som vågade blotta sig själva; hen kunde ju inte veta vad som skulle kunna komma upp.


Lysande lärare #4

06 september 2015

På en språklektion låter en lärare eleverna få mer tid till muntlig konversation än hon någonsin kan klara av på egen hand. I grupper om ca fem diskuterar eleverna på engelska en viss grammatisk regel. Efter ett par minuter byter grupperna medlemmar, och pratar med varandra om vad de kommit på i den förra gruppen de var med i. Till slut har de både fått öva sin engelska, fått prata om en grammatisk regel och slutligen samlat ihop allt som regeln innehöll. Eleverna var vana vid det arbetssättet, och gillade att få vara aktiva och att få variation.