Lysande lärare #3

30 augusti 2015

Ännu ett exempel från vår svenska skolas underbara vardag.

En lärare har låtit eleverna göra ett försök med lutande planet för att mäta bl.a. acceleration. Det blir lite ont om tid i slutet av lektionen, men läraren låter ändå eleverna själva komma på det bästa sättet att mäta avståndet från en punkt till en annan, i stället för att själv bara berätta det. Lärandet var viktigare än att bli klar i tid, och eleverna fick en verklig utmaning, som de klarade av efter ett gemensamt resonemang.

Annonser

Lysande lärare #2

24 augusti 2015

En lärare ska efter en stund när eleverna arbetat med sina datorer gå igenom en sak gemensamt. Hon ber alla eleverna fälla ner skärmarna på sina laptops så att de kan lyssna fokuserat. Några elever vill ha datorn uppe, men läraren motiverar eleverna lugnt och sansat genom att tala om att eleverna kommer att missa något viktigt som hon har att säga om de inte lyssnar helhjärtat. Det tar 20 sekunder och ett par tålmodiga leenden, så är alla datorerna nerfällda och lärarna kan ge sin information.


Lysande Lärare

18 augusti 2015

En del läsare har tolkat mina senaste inlägg som att jag inte skulle uppskatta lärares arbete. Jag har velat framföra precis det motsatta. Jag ber om ursäkt från djupet av mitt hjärta att jag uttryckt mig så illa. Om du vill läsa en längre text kring hur jag tänkt mig att mina texter skulle läsas klickar du här. Hur det var tänkt att mina bloggar skulle läsas

Kortversionen är denna: Det förs en debatt på senare tid som vill uttrycka att lärare inte klarar av att motivera sina elever. Man skyller problemen på eleverna själva och på föräldrarna. Men, tänker jag då, det är ju skolans uppdrag att arbeta med att motivera eleverna (läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, samt stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter). Att då säga att om eleven inte är motiverad, eller om föräldrarna inte ser till att de är det, då kan lärarna inte göra något. Jag tycker att det är bullshit! Lärare kan visst motivera och stödja elever, det gör professionella lärare varje dag, året om. Miljoner elever blir varje dag stimulerad och motiverad av sina lärare. Det hjälper inte att Inger Enkvist och läraren Fredrik Andersson med flera kastar skit på lärarkåren, jag ändrar inte min uppfattning ändå.

Nu tror jag inte att deras tanke är att måla upp läraren som oprofessionell, men det är faktiskt det dessa debattörer gör, och jag tycker att det är förfärligt. Det värsta är väl att det även görs från fackligt håll. Tror man att budskapet ”Titta, vi klarar inte av vårt uppdrag, ge oss mer betalt!” är produktivt? Tvär om är jag säker på att om vi visar upp hur fantastiskt bra saker som görs varje dag i skolan så skulle vi kunna säga ”Titta vad bra vi är! Ge oss mer betalt och högre status!”. Här finns min krönika från Skolledaren januari 2015, som försöker peka på att svensk skola lyckas alldeles utmärkt. Krönika jan 2015 

Men, för att jag inte ska missuppfattas framöver, och för att visa upp hur många duktiga lärare det finns – ja, det kryllar av duktiga lärare – tänker jag nu och framöver, med viss regelbundenhet, lägga ut exempel på Lysande Lärare. Och exemplen är hämtade ur verkliga, levande livet i vår underbara skola.

Lysande lärare #1

En lärare låter eleverna ge varandra återkoppling på deras muntliga redovisningar på ett strukturerat sätt. Det märks att eleverna är vana vid det arbetssättet, för återkopplingarna är både insiktsfulla och framåtsyftande. De här eleverna är på mycket god väg att bli självreglerande, om de inte redan är det. Och läraren minskar dessutom sin egen arbetsbörda på köpet.