Hattie del V: Att avsluta lektionen

Precis lika viktigt som att börja en lektion på ett bra sätt är det av vikt att den avslutas rätt. Det tar ett par minuter att snabbutvärdera en lektion. Det har t ex visat sig mycket framgångsrikt att eleverna får skriva en enminutsuppsats det sista de gör innan de tar rast. Då får de summera ihop det de lärt, vilket befäster kunskap.

Som lärare är det också bra att låta eleverna utvärdera själva lektionen, vilket inte heller tar mer än ett par minuter. William Purkey har delat in lektioner i fyra mönster, vilka här naturligtvis blir grovhuggna, men samtidigt tydliga. Dessa kan man låta eleverna utvärdera efter varje lektion. Det blir snart en vana, så att eleverna snabbt kan bedöma i vilken grad dessa kriterier uppfylldes. De fyra är:
1. Lektionen var medvetet icke inbjudande. Eleverna kände att de inte dög, var värdelösa. Läraren orsakade förvirring, var rörig, och fokuserade på vad eleverna inte kunde.

2. Lektionen var omedvetet icke inbjudande. Läraren ville väl, men var lite nedlåtande. Mycket tid gick åt till olika sysslor och procedurer. Lärarens agerande var stereotypt, med negativa ickeverbala signaler och med låg elevaktivitet.

3. Lektionen var omedvetet inbjudande. Läraren involverade eleverna, men var inkonsekvent gentemot dem. Målen med lektionen och vilka kriterier som skulle uppnås med undervisningen var oklara. Men läraren var godmodig och trevlig.

4. Lektionen var medvetet inbjudande. Läraren bjöd in eleverna att ta del i lektionen. Målen och kriterierna var tydliga, och läraren kollade hela tiden att eleverna var med på noterna. Läraren visade tydligt att han/hon trodde på att alla elever skulle klara av att lära sig stoffet, och visade respekt mot elevernas felaktiga svar, våndor och framsteg.

Att utvärdera detta blir en enkel sak efter ett tag. Be bara eleverna skriva motsvarande siffra på en lapp och lämna in anonymt. Utvärdera på så sätt din lektion, och fundera på hur du kan göra det ännu lite bättre nästa gång. Och varför inte ibland samtala med eleverna kring hur lektionerna fungerar?

(Sedan måste jag påpeka att jag inte kan minnas att jag mött en enda lärare som hållit lektioner som är medvetet icke inbjudande, och jag har gjort hundratals lektionsbesök.)

Men eleverna, kanske du tänker. Ska inte de bidra till att lektionen blir bra? Jo, säger jag, men det är läraren som har betalt för att göra ett bra jobb, och det är på läraren ansvaret ligger.

Det finns fyra viktiga dimensioner när det gäller att bjuda in eleverna till lärande.
1. Respekt. Visade du alla elever att de var kapabla, värdefulla och ansvarfulla, och behandlade du dem utifrån det?

2. Förtroende. Ledde lektionen till engagerat samarbete och samverkan bland alla elever så att lärandet hamnade i fokus?

3. Optimism. Gav du ett tydligt budskap till alla elever att de har förmågan att lära sig det som lärdes ut?

4. Avsiktlighet. Hade du planerat lektionen helt och hållet utifrån syftet att bjuda in till lärande?

Vad säger då eleverna? Vilken lärare vill de ha i sitt klassrum? Enligt en intervjustudie gjord av Wilson och Corbett (2007) vill elever se följande.
1. En lärare som stannar kvar för att hjälpa dem bli klara med uppgiften.
2. En lärare som kan hålla ordning utan att förlora fokus på lektionen.
3. En lärare som anstränger sig, gör lite extra, för att hjälpa.
4. En lärare som förklarar saker tills det ”tändes ett ljus” hos alla i klassen.
5. En lärare som visar på många olika vägar att lära sig, olika lärstrategier.
6. En lärare som förstår elevernas situation och tar hänsyn till dem.

I samman fattning alltså en lärare som bryr sig.

Du som lärare måste efter varje lektion utvärdera det som är så viktigt, och som jag skrivit om i tidigare bloggar: Var målen med lektionen tydliga för eleverna? Var framgångskriterierna, kriterierna för att man lärt sig, tydliga för eleverna? Var dessa på lagom nivå, varken för svåra eller för lätta?

Ta hjälp av eleverna i dina utvärderingar. Det är ju de som kan avgöra om det var tydligt och klart, inte du som lärare. Använd elevernas återkoppling för att göra det ännu lite bättre nästa gång. Det kallas formativ återkoppling, och det är precis samma sak som du ska göra gentemot eleverna i deras lärande. Och signalen du skickar när du visa eleverna att du vill höra deras kloka tankar är guld värd när det gäller att bygga en relation. Då är du ju en lärare som bryr sig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: