Varför fel och demokrati?

12 april 2011

Varför har du fått ett häfte som heter Demokratiboken och en lapp med fem klippkuponger om fel i ditt fack?

Jo, så här är det.
Demokratiboken beskriver hur inflytandeprocesserna ser ut på vår skola. Den som vet hur beslutsvägarna ser ut kan vara med och påverka. Det ska vara öppet och tydligt. Vi har dessutom gjort en omorganisation med rektorer, administrativ chef och samordnande rektor. Den gamla Demokratiboken är alltså inaktuell.
Tanken är naturligtvis att vi får bättre utvecklingsmöjligheter om alla vågar vara med och påverka.

Tanken med fem fel-blanketten är att vi måste vara att tillåta varandra att göra fel. Det viktiga är hur vi hanterar de eventuella problem som uppstår om någon gjort fel. Om man gör fel kan det ju faktiskt leda till något väldigt bra. Penicillinets upptäckt, till exempel. Champagne blev till av ett misstag. Listan kan göras lång.

Det handlar också om att man måste repetera saker för att lära sig, prova på helt enkelt. Under junior-VM i ishockey 2009 sa Nicklas Wikegård under finalen att en och samma spelare skjutit tre gånger, och varje gång träffat motspelarens klubba och ben. Sedan sa han: Han måste fortsätta prova för till sist blir det rätt!. Så klokt, i stället för Hur f-n kan du skjuta ett sån’t skott?!

För det första: Om vi tillåter varandra att göra misstag kan vi att prata om det, så att vi tillsammans kan hitta en lösning, om det nu behövs en lösning.

För det andra: Man vågar mer, man vågar prova nya saker, man känner sig friare om man inte skuldbeläggs och får en utskällning om man gör fel. Känslan av trygghet gör att man vågar mer, gör en bättre arbetsinsats och sprider glädje omkring sig. Det ökar tillfredsställelsen hos oss alla, och gott självförtroende smittar av sig, var så säker!

För det tredje: Vem som helst kan göra fel. Om du själv aldrig gjort fel vågar jag också påstå att du heller aldrig gjort något. Inte heller rätt, alltså.

För att avsluta med en strof av Shakespeare:
Jag säger er detta utan att vela
Gack ut i verksamheten och fela!
(Nja, det kanske inte är Shakespeare, förresten…)

Torbjörn

 

Annonser