Ny besättning

25 maj 2009

Så är då ledningsbemanningen klar. De mönstrar på 1 juli. Jag som viceamiral (under amiral Matz Nilsson) kommer att under mig ha kaptenerna Margareta Linder, Peter Ekberg, Yerk Liveröd, Ulli Ericsson-Hedman samt Ronny Wulff. Chief, purser och maskinchef i ett, dvs administrativ chef, är Martin Ohlson.

Det känns väldigt sporrande att nu gå in i en ny tid. Det tråkiga är att ett par av våra kamrater inte kommer att finnas med i besättningen.

Det vi kommer att göra innan semestern är att försöka samla den nya ledningsgruppen och vända upp och ner på alla lådor med arbetsuppgifter. Sedan ska vi sortera alltihop. Vad ska samordnande rektor göra? Vilka ansvarsområden ska rektor ha? Vad ska rektor inte göra?

Det ska inte ligga en enda lapp kvar osorterade, alla, även ni anställda, ska veta vem som ska göra vad, och vem ni ska vända er till med olika ärenden.

Sedan ska vi diskutera även följande frågor: Hur ska våra APT se ut för att bli så demokratiska och utvecklande som möjligt? Hur ska varje anställd få inflytande?

Hur gör vi för att det ska bli så tydligt som möjligt för de studerande?

Vad ska samordnande, rektor eller administrative chefen avlasta dig med? Vad skulle du kunna göra som du inte gör idag, som leder till ett smidigare arbetssätt? Vad ger den bästa servicen till våra studerande?

Direkt efter semestrarna ska samverkansgruppen sätta sig ner och rita upp hur samverkan ska ske för att fånga upp frågor tidigt och kunna arbeta ännu mer utvecklande och framtidsinriktat. Där fortsätter vi diskussionen om APT, eftersom samverkan och APT aktivt hänger ihop.

Vilka frågor eller förslag till lösningar har du? Skriv en lapp och lägg i lådan som snart kommer att finnas i personalrummet.

En som hoppas på hyfsat segelväder framöver.

Torbjörn

Annonser

Rektors uppdrag

18 maj 2009

Vi har nu genomfört de sista intervjuerna, och ska tillsammans med de fackliga organisationerna vaska fram rätt personer till rektorstjänsterna och den administrativa chefen.

 Vilket är då rektors uppdrag?

Du ska inte tolka det som här följer som ”Oj, vad mycket!” eller ”Det går ju inte att klara av för en person!” eller ”Vill han att vi ska tycka synd om dem?”.

Det handlar om vad man som studerande, lärare eller annan anställd på skolan kan kräva av sin rektor. Jag sticker alltså ut hakan och vill att du ska bevaka oss så att vi gör rätt saker.

 Enligt Skollagen ska rektorn ha koll på det dagliga arbetet i skolan. Rektorn ansvarar och särskilt för att verka för att utbildningen utvecklas. Rektor ska ha pedagogisk insikt.

Fokus ligger alltså på den pedagogiska verksamheten och att ha en rektor, som jag i dagsläget, för 2600 studerande funkar ju inte riktigt bra. Detta är den största anledningen till omorganisationen.

 Här följer en del av de ansvarsområden som anges i Lpf94. Det finns många fler, och jag har försökt sammanfatta och slå ihop.

Som pedagogisk ledare för skolan har rektorn ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå målen för de studerande.

Rektorn ansvarar för

  • flexibilitet så att uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov, önskemål och förutsättningar
  • att vuxna kan studera på fritid, deltid eller heltid efter individuella behov och önskemål samt
  • att utbildningen organiseras så att elever kan börja på en nivå i respektive ämne som bestäms av deras förkunskaper och avsluta den efter de studier som svarar mot den enskildes behov.

(Det är dessa skrivningar som leder till att vi har en diskussion kring hur lärares arbetstider ska förläggas, flexibla tider för kursstarter, intensivare eller längre kurstider utan avbrott för sommarlov etc. Vi klarar i dag inte av det uppdraget fullt ut, även om vi är duktiga på mycket av det.)

 Rektor ska också se till att det finns stöd i form av extra undervisning och elevvård.

 Rektor ska arbeta för att samverkan sker mellan lärare i olika kurser, med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan.

Rektor ansvarar också för att (lite gott och blandat)

  • det finns internationalisering, studerandeinflytande och kompetensutveckling till personalen,
  • det finns studie- och yrkesvägledning och att en studieplan ska upprättas som stöd i studierna. Studieplanen ska revideras under studiernas gång.
  • det finns bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel, handledning i studierna för de studerande samt tillgång till läromedel av god kvalitet.

Det är alltså mycket som ska göras, men å andra sidan är det världens roligaste jobb.

Torbjörn


Kartritarna

11 maj 2009

Per Olov Enquist skrev för rätt många år sedan en essäsamling som heter Kartritarna. Han återkommer ofta i sitt skrivande till just detta – kartritandet. När han var barn och verkligheten inte såg ut som han ville att den skulle göra ritade han kartor. Ni som har läst Enquist känner säkert igen det; ritandet av kartor går som en röd tråd genom hans författarskap.

Inte för att jag vill göra om verkligheten särskilt mycket, men ibland får man chansen att rita om kartan från grunden, och förhoppningsvis se verkligheten anpassa sig efter strecken på pappret. Det är en sådan omritning av verkligheten vi har framför oss just nu.

Vi har chansen nu att sätta ner pinnen i marken och säga ”Här börjar det nya!”. Så som vi vill ha det i framtiden kan vi faktiskt själva bestämma. I alla fall när det gäller hur vi vill att arbetet på skolan ska fungera.

Hur ska det bli tydligt vem som är rektor för varje studerande?

Hur kan vi rita om så att vi kan fokusera på det som är vårt uppdrag – att ge varje studerande snabbaste och bästa möjliga väg genom vuxenutbildningen?

Hur ska var och en på skolan kunna ha ett äkta inflytande på sin vardag? Hur kan vi göra för att få snabba beslut? Hur ska arbetsplatsträffarna utformas för att alla ska kunna bli helt delaktiga i besluten?

Hur ska vi göra för att ändå hålla samman som en enhet?

Den kartan har vi faktiskt möjlighet att rita tillsammans. Vi börjar i princip om från ett tomt papper. Det finns ett antal bitar som ska på plats; läroplanen och skollagen, inflytande för varje anställd och några till. Men det är vi som placerar in dem på sin rätta plats, och var de platserna är bestämmer vi.

Alla synpunkter i detta vårt kartritande ser vi fram emot att få ta del av. Den nya ledningsgruppen och samverkansgruppen kommer att vara de huvudansvariga för att föra pennan, men utan just dina tankar och idéer står vi oss slätt.

Så hur vill du att kartan ska se ut? Vad är viktigt för dig att ha med? Vad får vi inte glömma? Ut med språket nu innan vi börjar skissa, och framför allt innan vi renskriver med bläck.

Fundera ut vilket som är ditt drömscenario, din idealbild över hur just din arbetssituation borde vara.

Börja rita!

Torbjörn


Fokus på uppdraget

05 maj 2009

Vad letar vi efter?

Var det Nalle Puh som sa att han letade efter något, men inte kunde säga vad det var han letade efter förrän han hittat det? Tja, det kanske var någon annan.

I vilket fall som helst vet vi vad vi letar efter när vi intervjuar kandidater till rektors- och administrativ chefstjänsterna.

Vad ska rektor och administrativ chef göra?

En rektors uppdrag har tre hörnpelare; pedagogisk utveckling, myndighetsutövning och att organisera verksamheten så att lärande kan ske på bästa sätt. Till detta krävs dessutom ett gott ledarskap. Rektorerna ska verkligen kunna ägna sig åt grunduppdraget, nämligen att jobba med det som handlar om pedagogik och metodik. Samtala med lärare om klassrumssituationen, fortsätta stimulera utvecklingsarbete, driva egna idéer, finnas till hands för såväl studerande som lärare. Resten av oss ska vara ett stöd för det arbetet. Grundidén är naturligtvis att våra studerande ska få bästa möjliga chans att klara sina studier.

En administrativ chef ska, förutom att ha goda ledaregenskaper, ta hand om ett brett fält av arbetsuppgifter. Arbetsmiljö, säkerhet, kvalitetsrapport, hur administrationen på bästa sätt stödjer vår huvudsakliga verksamhet, dvs undervisningen, är några av de uppgifterna.

Samordnande rektor, då?

Jag som samordnande rektor ska se till att allting flyter på. Coacha rektorerna, hålla i ekonomin, ta ett övergripande ansvar kring kvalitetsarbetet, lönerevisionen mm. Allt det som rektorerna måste få slippa för att kunna ägna sig åt det pedagogiska uppdraget. Jag låter kanske tjatig, men hela omorganisationen görs för att det ska bli verklighet.

Tidsplan för intervjuer

Det är alltså flera olika egenskaper vi letar efter nu när intervjuandet gått in i slutspelsfasen. Efter de första korta intervjuer som varit återstår i runda tal tio kandidater. De ska alla genomgå en profilanalys kallad Perspektiv samt en längre intervju med mig och Lasse Silverberg och en med de fackliga representanterna.

14 och 18 maj är inplanerade för dessa längre intervjuer, och därefter har vi den delikata uppgiften att välja rätt personer. Förhoppningvis blir alltså allting klart under vecka 21.

Torbjörn