Vad händer just nu och längre fram?

28 april 2009

Totalt 358 träffar under första veckan för den här bloggen; det överträffade både mina förväntningar och förhoppningar. Det är så mycket roligare att skriva om det finns läsare. Nu har säkert inte så många personer läst den, flera har nog varit inne mer än en gång. I vilket fall som helst…

Just nu

Det som händer just nu är att vi intervjuar ett tiotal sökande till tjänsterna som rektor (fem tjänster) och administrativ chef (en tjänst). Första omgången är en 30-minutersintervju med mig och personalchefen Lars Silverberg. Vi väljer ut de som går vidare till omgång två, där de sökande får genomgå en profilanalys och sedan har en fördjupad intervju med mig och Lasse samt med de fackliga organisationerna.

Den processen har man använt sig av tidigare, och det har fungerat bra.

Lite längre fram

De chefer som sedan erbjuds arbete kan förhoppningsvis börja 1 juli, eller i alla fall tills hösten börjar.

Innan dess kan vi förhoppningsvis sätta oss ner och finputsa detaljerna kring exakt hur arbetet ska läggas upp. Samverkansgruppen ska ta god tid på sig att arbeta fram en modell för hur vi ska arbeta på skolan kring samverkan. Den mer direkta demokrati jag skrev om i förra inlägget kommer att kräva en tydlig fördelning av roller. Jag som samordnande rektor kommer att ha övergripande ansvar för ekonomi och bemanning, men rektorer och administrativ chef har sedan personalansvaret.

Skulle det uppstå en konflikt med närmaste chef är det jag som rycker in. Skulle det uppstå en situation där en studerande överklagar ett rektorsbeslut ska det överklagas till rätt instans, oftast Skolverket eller Skolinspektionen.

Jag kommer som samordnande rektor inte att vara chef över några lärare. Däremot kommer jag att lägga upp arbetet med pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med rektorerna. Kvalitetsarbete, medarbetarsamtal, lönesamtal med mera kommer jag att samordna och organisera, vilket är ungefär som idag.

Jag kan inte vara säker på att det blir så, men jag ser en klar bild redan nu kring ”rektorsområdena”, om jag får använda det uttrycket. Med riktlinjen 25 anställda per chef – eller som jag föredrar: 4 % chef per anställd – är det lämpligt med tre rektorer inom sfi, en per studieväg, en rektor på grundläggande samt en som ansvarar för gymnasiekurser, särvux och E2C. Detta är mina personliga tankar, och vill betona att det är nödvändigt med en bred diskussion kring detta, så kom gärna med idéer!

Vem är min rektor?

Min utgångspunkt för resonemanget är att de studerande ska veta exakt vem som är deras rektor. Låt mig ta ett exempel: En studerande är inte nöjd med ett beslut i en viss kurs. Då vet vi exakt vem som är rektor för den kursen. Om en studerande som studerar på flera olika nivåer och är missnöjd med en viss kurs vet vi fortfarande vem som är rektor för just den kursen. Det blir inga tveksamheter kring vem den studerande ska vända sig till.

Vem är min chef?

De lärare som undervisar inom flera ”rektorsområden” kommer att ha en närmsta chef, vilket inte nödvändigtvis blir den som är rektor för kursen som man undervisar i. Om det är klagomål på läraren får vi diskutera hur det ska hanteras, av rektor eller närmaste chef; frågan är vilket som är bäst för den studerande och den berörda läraren. Låt oss fundera på det.

På grundläggande och gymnasiet är min åsikt att de två rektorerna får ansvar för olika ämneslag, och därmed också blir deras närmaste chef. Det kan vi också fundera över.

Kommentera!

Det jag vill förmedla är dels hur det skulle kunna se ut, men också att jag gärna ser att alla goda idéer du har flödar in till den här bloggen, eller diskuteras i personalrum eller annorstädes. Klicka på ”Kommentarer” längst ner till vänster om du vill skriva ett inlägg. (Det står ”Inga kommentarer” eller antalet kommentarer som är gjorda i blå text.)

Inga beslut har tagits kring detaljer i organisationen ännu, men om inga andra tankar flyter in riskerar vi att ta fel beslut.

Tyck till! Kommentera!

Annonser

Vad är det där samordnande rektor för något?

20 april 2009

Jaha, så har jag då blivit samordnande rektor. När jag skulle söka jobbet funderade jag över vad det är jag egentligen vill. Finns det grönare gräs någon annanstans?
Jag kom ganska snabbt fram till att mitt hjärta tillhör Södervärn; det är här jag hör hemma. Gräset kittlar så gött under fötterna! Det här var därför också den enda tjänst jag sökte av alla de utannonserade inom Utbildningsförvaltningen.
Jag har faktiskt sett fram emot den kommande omorganisationen ganska länge. Redan när jag kom tillbaka som rektor för snart fem år sedan diskuterade vi i ledningsgruppen att vi ville ha en förändring just i den här riktningen. Matz Nilsson har av olika skäl inte kunnat genomföra förändringen förrän nu, men den är inte desto mindre välkommen.
Vad innebär det då för oss på skolan?
Flera har frågat mig om jag kommer att vara kvar på skolan, och ja, det kommer jag att vara, förhoppningsvis i precis samma utsträckning som idag.
Den stora skillnaden, och den egentliga anledningen till att vi vill ha en förändring, är rektors roll.
I Skollagen står det att rektor ska ha daglig tillsyn över verksamheten. Klara av det du, med över 2000 studerande! Det kommer från och med 1 juli att finnas fem rektorer på skolan och en administrativ chef. Dagens titel biträdande rektor kommer inte att finnas kvar. Titeln finns inte i lagar och förordningar, där nämns bara rektor, så det är logiskt att förändringen sker.
Notera: Detta är inte kosmetika! Poängen är att varje studerande ska veta vem som är rektor för honom eller henne. Det ska bli tydligt vem som har beslutsrätt. Jag som samordnande rektor kommer i de lagstadgade frågorna, alltså i myndighetsutövningen, att ha mindre makt än respektive rektor. Vi kan jämföra det med att lärare har rätt att sätta betyg, men rektor kan inte ändra på dem.
För den studerande innebär det snabbare och rakare beslut. Vi har ju arbetat utifrån de principerna de senaste åren, så att biträdande rektor tar den typen av beslut, som jag sedan fastslår, men nu slipper vi det sista ledet. Och man kan inte heller överklaga rektorsbeslut till mig, utan det får man göra direkt till exempelvis Skolverket.
För dig som anställd innebär förändringen förhoppningsvis en direktare möjlighet till inflytande. Arbetsplatsträffar ska ske med närmaste chef, det vill säga med rektor för dig som är lärare och den administrativa chefen för dig som har honom eller henne som chef. Jag kommer troligen att vara chef över en viss del av administrationen, ledningen samt antagligen kuratorerna. Arbetsplatsträffar i aulan kommer vi inte att ha fler gånger, däremot information vid vissa tillfällen. (Och personalfester, naturligtvis!)
Det finns två sidor av det myntet. När var och en får en snabbare och direktare möjlighet till inflytande kommer skillnaderna mellan olika delar att antagligen att öka. Likriktning får man om allting är toppstyrt; demokrati innebär att skillnaderna ute i organisationen kommer att öka.
Det återkommer jag till i nästa inlägg.
Varför en blogg?
En blogg är ett smidigt sätt att sprida information, och att ge möjlighet för alla att kommentera inläggen. Din maillåda kommer inte att fyllas av mail, utan du kan titta in till Torbjörn tänker till när du har lust. Min förhoppning är att vi på det här viset kan öka möjligheten för var och an att delta i debatten och att få svar på frågor.
Nu hoppas jag att alla dina frågor och kommentarer, farhågor och förhoppningar, landar här i bloggen, även om du precis lika gärna kan ställa frågorna när vi ses i korridoren eller i personalrummet.
Leve yttrandefriheten!


Välkommen!

20 april 2009

Vuxenutbildningen i Malmö står inför stora förändringar. Vi på Komvux Södervärn arbetar intensivt och på flera fronter för att möta framtidens utmaningar. Denna blogg är till för information, reflektion och dialog kring utvecklingsarbetet på vår arbetsplats. Har du frågor, tankar eller idéer? Tveka inte att lämna kommentarer på bloggen. 

Med vänlig hälsning

Torbjörn Hanö
Rektor